Jaké máte vozy na skladě v ČR nebo v U.S.A.?

- Standardně vozy na sklad do ČR nevozíme.
- Vzhledem k rozmanitosti požadavků zákazníka není v našich možnostech mít skladem všechny poptávané modely.

 

Z jakých přístavů dovážíte vozy a jaké jsou poplatky za dopravu z přístavu v U.S.A. až do Prahy?

- Používáme převážně přístav v New Yorku.
- Poplatky za dopravu po moři až do Prahy kalkuluje dopravce a mění se zpravidla každý měsíc.
- Celkový poplatek se vypočítá dle rozměrů daného vozu či náhradních dílů.

 

Kolik stojí doprava vozu z vnitrozemí do přístavu v U.S.A.?

- Záleží na vzdálenosti a technickém stavu vozu.

 

Jak vysoká provize je za vaše služby při objednání auto/moto veteránů či náhradních dílů?

- Provize se vždy odvíjí od náročnosti při vyhledání a zajištění požadavku.
- Každá poptávka je specifická. Nechceme tímto provizi za zprostředkování paušalizovat z výše zmíněného důvodu.

 

Jak postupovat v případě vážného zájmu o Vaše služby?

- Začneme osobní schůzkou, na které Vás seznámíme se všemi možnostmi a postupy.
- Prověříme Vaše požadavky v U.S.A. , abychom zjistili, zda budeme schopni Vám vyhovět.
- Pokud námi nabízený a naceněný auto-veterán či náhradní díl budete chtít koupit, požádáme Vás o první závaznou zálohu převodem na účet, která bude zárukou vážného zájmu a zároveň bude sloužit pro možnou rychlou rezervaci vozu, který se rozhodnete koupit.
- Po zaplacení Vámi odsouhlasené rezervační zálohy Vám zpracujeme celkové náklady a požádáme Vás o druhou zálohu, která zaplatí nákup vozu, dopravu a všechny poplatky s tím spojené.
- Poté náš agent v U.S.A. vyřídí nákup Vašeho vozu včetně převozu do přístavu a vyřízení formalit určených k dalšímu transportu do Prahy.
- Po vyskladnění vozu u dopravce v Praze dojde k řádnému předání Vašeho zboží včetně celkového finančního vypořádání - saldo.

 

Jakým způsobem mi budete garantovat, že mé peníze nebudou zpronevěřeny?

- Všechny transakce s klienty provádíme pouze převodem na účet.
- Na zálohy Vám vystavíme řádně vyplněný doklad o zaplacení včetně závazné smlouvy, která jasně specifikuje pravidla o zprostředkovaném prodeji, plnou moc atd.

 

Proč Vám mám dávat první zálohu, když jsem se ještě nerozhodl, zdali Vaše služby budu chtít využít, protože neznám celkovou sumu a dobu, za kterou můj požadavek vyřídíte?

- Jedná se o služby, které jsou svým obsahem velmi náročné na zpracování.
- Nemůžeme tudíž z důvodu časových a režijních vyjít vstříc i těm, kteří se pouze dotazují.

 

Vrátíte mi první zálohu, když nebudete schopni můj požadavek splnit?

- Pokud uplyne doba, na které se předem závazně dohodneme a nebude z naší strany Váš požadavek vyřízen, vrátíme Vám Vaše peníze zpět na Váš účet.
- V případech, kdy nám vzniknou nadstandardní náklady, které byly Vámi předem závazně odsouhlaseny, si ponecháváme poměrnou část na pokrytí nákladů.
- Pokud se však rozhodnete z jakýchkoliv důvodů odstoupit od našich služeb před uplynutím závazné doby, propadne celá první záloha v náš prospěch viz smlouva o zprostředkování a koupě zboží.

 

Lze vrátit rezervační poplatek na auto nebo zboží z první zálohy, kterou jsem závazně odsouhlasil, ale později zrušil?

- Nelze, v takovém to případě rezervační poplatek propadne ve prospěch prodávajícího .

 

Jaká jsou rizika zvýšení ceny, která se nedají předem odhadnout?

- Rizika jsou nám známa pouze ze strany velmi náhodné celní kontroly, kdy může dojít např. k rentgenu kontejneru a poplatky za tento úkon včetně poplatku za manipulaci jdou na vrub majitelům zboží v prověřovaném kontejneru.

 

Jak dlouho trvá doprava z U.S.A. do ČR?

- Zboží, které je předané agentovi v přístavu New York, bývá v Praze přibližně po sedmi týdnech, tzn. že bude připravené k předání s vyřízenými poplatky včetně dokumentů.

 

Kdy a kde si vyzvednu své zboží?

- Jakmile se zboží doručí do skladu v Praze, budeme Vás informovat.
- Po vyřízení všech nutných formalit (celní projednání, vyskladnění a zaplacení všech poplatků) Vás budeme kontaktovat a domluvíme si schůzku u dopravce a předáme Vám řádně Vaše zboží společně s finančním vypořádáním - saldo.

 

Jak ochráníte mé zboží před poškozením nebo ztrátou?

- Vaše zboží se musí před naloděním pojistit.
- Pojištění je stanovené na 3,1 promile z hodnoty zboží a dopravy po moři až do Prahy. Pojištění se vztahuje na živelné pohromy a poškození během transportu.

 

Jakým způsobem se vozy zajišťují v kontejneru proti pohybu atd.?

- Vozy i jiné zboží jsou pečlivě s velkou profesionalitou zajištěné tak, aby nedocházelo k poškození.
- Z praxe lze říci, že v kontejneru může být v jedné části vůz a v druhé je jiné zboží. Nemáme zatím k přístavnímu servisu žádné námitky.

 
   

dovoz veteránů z USA
Jiří Fořt Service Car
Počapská 257, 262 72 Březnice
tel.: 604 419 313