Jakým způsobem mi budete garantovat, že mé peníze nebudou zpronevěřeny?

- Všechny transakce s klienty provádíme pouze převodem na účet.
- Na zálohy Vám vystavíme řádně vyplněný doklad o zaplacení včetně závazné smlouvy, která jasně specifikuje pravidla o zprostředkovaném prodeji, plnou moc atd.

 


   

dovoz veteránů z USA
Jiří Fořt Service Car
Počapská 257, 262 72 Březnice
tel.: 604 419 313