Vrátíte mi první zálohu, když nebudete schopni můj požadavek splnit?

- Pokud uplyne doba, na které se předem závazně dohodneme a nebude z naší strany Váš požadavek vyřízen, vrátíme Vám Vaše peníze zpět na Váš účet.
- V případech, kdy nám vzniknou nadstandardní náklady, které byly Vámi předem závazně odsouhlaseny, si ponecháváme poměrnou část na pokrytí nákladů.
- Pokud se však rozhodnete z jakýchkoliv důvodů odstoupit od našich služeb před uplynutím závazné doby, propadne celá první záloha v náš prospěch viz smlouva o zprostředkování a koupě zboží.

 


   

dovoz veteránů z USA
Jiří Fořt Service Car
Počapská 257, 262 72 Březnice
tel.: 604 419 313