Jaká jsou rizika zvýšení ceny, která se nedají předem odhadnout?

- Rizika jsou nám známa pouze ze strany velmi náhodné celní kontroly, kdy může dojít např. k rentgenu kontejneru a poplatky za tento úkon včetně poplatku za manipulaci jdou na vrub majitelům zboží v prověřovaném kontejneru.

 


   

dovoz veteránů z USA
Jiří Fořt Service Car
Počapská 257, 262 72 Březnice
tel.: 604 419 313